Chào mừng bạn đến với website Mầm non Sơn Ca 3

Điạ chỉ: Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3

Điện thoại: 3.7120554

Hiệu trưởng

Huỳnh Thị Thắm
Huỳnh Thị Thắm

Ngày sinh: 21/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hóc Môn

Trình độ :TN PTTH

Vị trí công tác: Chuyên môn

Điện thoại cơ quan: 3.7120554

Điện thoại riêng: 0933374536

Email liên lạc: tham.huynh2110@gmail.com

Phó hiệu trưởng

HUỳnh Thị Hồng Thanh
HUỳnh Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 24/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hóc Môn

Trình độ :TNPTTH

Vị trí công tác: Bán trú

Điện thoại cơ quan: 3.7120554

Điện thoại riêng: 0906206382

Email liên lạc: huynhanh7982@yahoo.com.vn

Lâm Thanh Yến
Lâm Thanh Yến

Ngày sinh: 24/9/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 37120554

Điện thoại riêng: 0353700760

Email liên lạc: nguyenlamgiaky@gmail.com

Kế toán

Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh: 25/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Kế toán

Điện thoại cơ quan: 02837120554

Điện thoại riêng: 0989147427

Email liên lạc: tuyet9020@gmail.com

Thủ quỹ

Trần Thị Ngọc Đẹp
Trần Thị Ngọc Đẹp

Ngày sinh: 17/6/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hóc Môn

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Thủ quỹ

Điện thoại cơ quan: 3.7120554

Điện thoại riêng: 0932066435

Email liên lạc: ngoc.dep18@yahoo.com

Nhân viên

Nguyễn Ngọc Lợi
Nguyễn Ngọc Lợi

Ngày sinh: 24/4/1993

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Nhân viên

Điện thoại cơ quan: 02837120554

Điện thoại riêng: 0374077876